BỌC CÁN VỢT CHỐNG TRƠN VÀ KHỬ MÙI HÔI HUIESON

55.000 45.000

KÍCH THƯỚC : 4.5 X 10 CM