Bảo Vệ Mặt Vợt Bóng Bàn☔ Chống Ẩm Mốc Bụi Bẩn Giữ Sạch Mặt Vợt Nhỏ Gọn Tiện Lợi

15.000 9.000

+ Film bằng nhựa

+ Cấu trúc vừa bề mặt vợt

+ Chống ẩm mốc và giữ sạch mặt vợt